SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoạt động KH&CN của phòng Kinh tế Quận Bình Thủy tháng 11/2013

[20/11/2013 09:30]

Trong tháng 11/2013, Phòng Kinh tế Quận Bình Thủy đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các biện pháp xử lý chanh tàu ra hoa trái vụ tại phường Long Hòa và Long Tuyền quận Bình Thủy”. Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất thông qua và nghiệm thu với kết quả đạt loại xuất sắc.

Song song đó, Phòng đã tổ chức họp đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN quận năm 2014; kết quả: có 02 đề tài được hội đồng tư vấn thống nhất thông qua là Dự án  “Nâng chất hoạt động của Hợp tác xã rau an toàn phường Long Tuyền theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm bền vững, đạt hiệu quả và đề tài “Xây dựng mô hình chuyển đổi kiểu sử dụng đất lúa sang cây màu và cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái theo hướng nông nghiệp đô thị tại quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ. Phòng Kinh tế đã lập danh sách trình Ủy ban nhân dân quận thành lập hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ quận Bình Thủy xét danh mục đề tài dự kiến thực hiện vào tháng cuối quý IV.   

Về Công tác sở hữu trí tuệ: Phòng đang theo dõi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể nấm bào ngư phường Thới An Đông, nhãn hiệu tập thể làng hoa kiểng Phó Thọ-Bà Bộ, Hợp tác xã rau an toàn phường Long Tuyền.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế Quận Bình Thủy đã phối hợp với Phòng quản lý An toàn bức xạ và Hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ và Sở Y tế TP cần Thơ thực hiện kiểm tra 02 cơ sở X-Quang y tế về việc hoạt động tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-Quang chẩn đoán y tế) tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ và Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ.

BC hoạt động tháng 11 của phòng Kinh tế Q. Bình Thủy
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài