SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp huyện
Ngày 01/4/2011, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức lớp tập huấn "Quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ".

Đến dự lớp tập huấn có các Trung tâm, Viện, Trường, Liên hiệp các Hội KH&KT, các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng UBND quận/huyện thuộc thành phố; Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN thành phố; chủ nhiệm các đề tài, dự án KH&CN quận/huyện thuộc thành phố.

Mục đích lớp tập huấn nhằm triển khai Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ và các biểu mẫu liên quan.

Đây cũng là dịp để các quận, huyện trao đổi và thống nhất một số vấn đề về công tác quản lý và triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ