SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiệm thu đề tài KH&CN năm 2012 của quận Thốt Nốt

[30/11/2012 09:40]

Ngày 21/11/2012 phòng kinh tế quận Thốt Nốt đã tổ chức Hội đồng tư vấn Nghiệm thu và thống nhất thông qua đề tài khoa học và công nghệ “Xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt giai đoạn 2011-2015” do chủ nhiệm Ngô Thuận Thiên, Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt là cơ quan chủ trì.

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội hình thành giữa người sử dụng lao động (chủ) và người lao động (thợ) trong quá trình lao động. Đó là sự thỏa thuận làm việc - trả công theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, được qui định bởi pháp luật lao động.

Đề tài “Xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt giai đoạn 2011-2015” đã được thực hiện nhằm góp phần hạn chế tình trạng đình công tự phát của công nhân, đảm bảo lợi ích người lao động, lợi ích nhà đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đề tài đã thực hiện 4 nội dung trong thời gian 8 tháng, từ 01/2012 đến 08/2012, gồm:

(1) Khảo sát và tiến hành điều tra mối quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

(2) Tổ chức tập huấn một số văn bản pháp luật liên quan, bao gồm các nội dung trong Sổ tay pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn, pháp luật Bảo hiểm xã hội, pháp luật Bảo hiểm y tế.

(3) Xây dựng và triển khai nội dung thỏa ước lao động nhằm mang lại lợi ích hài hòa giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

(4) Đánh giá kết quả thực hiện mối quan hệ lao động sau khi triển khai và đề xuất một số giải pháp chủ yếu.

Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, các doanh nghiệp đã có quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động, được thể hiện qua việc ký kết Hợp đồng lao động, xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể…. Tổ chức Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp đã tổ chức được một số hoạt động chăm lo cho đời sống người lao động như: thăm hỏi đám cưới, ốm đau, nằm viện; tư vấn, hướng dẫn pháp luật; tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ lễ…. Trên cơ sở tổng hợp kết quả phỏng vấn, Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành tổ chức 15 lớp tập huấn các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực lao động - việc làm cho 968 công nhân của 5 doanh nghiệp, giúp người lao động am hiểu quyền và lợi ích hợp pháp của họ; và người sử dụng lao động cũng thấy được trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm đã đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đồng thời sẽ bổ sung qui trình xây dựng quan hệ lao động hài hòa, để có thể triển khai nhân rộng ứng dụng kết quả đến các doanh nghiệp ở quận./.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ