SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

[26/03/2024 15:43]

Căn cứ Công văn số 606/BKHCN-HVKHCN ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025;

Thực hiện Công văn số 969/VPUB-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử nhân sự tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 606/BKHCN-HVKHCN ngày 29 tháng 02 năm 2024; đồng thời, báo cáo số lượng đăng ký tham gia tuyển chọn năm 2024 và đề xuất hồ sơ phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025 (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua thư điện tử sokhcn@cantho.gov.vn hoặc địa chỉ số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) trước ngày 15 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết./.

Xem văn bản đính kèm:

- Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

- Công văn số 606/BKHCN-HVKHCN ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài