SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sản xuất giống và ương cá chốt bông (Pseudomystus siamensis) giai đoạn từ cá bột lên cá giống ở thành phố Cần Thơ

[29/03/2024 10:50]

Sáng ngày 29/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án SXTN “Sản xuất giống và ương cá chốt bông (Pseudomystus siamensis) giai đoạn từ cá bột lên cá giống ở thành phố Cần Thơ”. Hội đồng do ông Trần Đông Phương An - Phó giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm Chủ tịch hội đồng. Thạc sĩ Trần Thanh Hải làm chủ nhiệm đề tài. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo cá chốt bông giai đoạn từ cá bột lên cá giống; Xây dựng mô hình sản xuất giống và ương cá chốt bông giai đoạn từ cá bột lên cá giống.

Thành viên hội đồng.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ