SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm dịch vụ du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long

[12/04/2024 14:26]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH cấp thành phố “Phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm dịch vụ du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp hội đồng vào sáng ngày 12/4/2024. Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. Tiến sĩ Lê Cao Thanh làm chủ nhiệm đề tài. Viện Nghiên cứu Chiến lược - Trường Đại học Công Thương TP.HCM là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu của đề tài thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; Triển khai, đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm hợp tác phát triển du lịch “Doanh nghiệp - cộng đồng cư dân” trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Đề xuất mô hình điều phối, liên kết phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh kinh tế số ở thành phố Cần Thơ; Xây dựng chiến lược và hệ thống giải pháp, phương án triển khai phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, gắn với mục tiêu chiến lược phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành viên hội đồng

Nội dung của đề tài gồm: Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển mô hình hợp tác du lịch; Đánh giá thực trạng phát triển du lịch Cần Thơ; Đánh giá thực trạng hợp tác và cạnh tranh của doanh nghiệp và cư dân trong hoạt động du lịch; Đánh giá thực trạng hợp tác và cạnh tranh giữa Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL; Xây dựng chiến lược phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; Đề xuất hệ thống giải pháp triển khai chiến lược; Đề xuất phương án triển khai chiến lược; Xây dựng mô hình điều phối “Trung tâm - Ngoại vi” trong hợp tác - liên kết du lịch; Thiết kế và thử nghiệm 01 mô hình “Trung tâm - Ngoại vi” giữa Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL; Thiết kế và thử nghiệm 01 mô hình thí điểm hợp tác Doanh nghiệp - cộng đồng cư dân; Nghiên cứu kiến nghị định hướng chính sách phát triển du lịch của Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài