SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tiêu chuẩn cần đáp ứng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

[16/05/2024 10:05]

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Theo Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 26/5/2024 nhà giáo dạy trình độ cao đẳng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành được quy định như sau: Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú trở lên; Bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên; Bằng kỹ sư; Bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên đối với một số ngành: Nghệ thuật (trừ các ngành: Lý luận, Lịch sử và Phê bình sân khấu; Lý luận, Lịch sử và Phê bình mỹ thuật; Lý luận, Lịch sử và Phê bình múa; Lý luận, Lịch sử và Phê bình điện ảnh, truyền hình); Kế toán; Thể dục, thể thao (trừ ngành Quản lý thể dục thể thao); Máy tính và công nghệ thông tin; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống...

Bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề; Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề; Chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng phải đáp ứng các tiêu chuẩn

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp giấy chứng nhận và trực ca đối với thuyền viên (Công ước STCW). Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3; Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia; Chứng nhận bậc thợ 5/7 hoặc 4/6 trở lên.

Chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 4 Khung trình độ quốc gia của Cộng hòa Liên bang Đức; Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên của Malaysia; Chứng chỉ kỹ năng nghề trình độ cao đẳng, cao đẳng nâng cao của Úc.

Chứng nhận Giải thưởng quốc gia, khu vực, quốc tế; Chứng nhận huấn luyện học sinh, sinh viên đoạt Giải thưởng quốc gia, khu vực, quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, danh hiệu khác theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên cần phải có một trong các minh chứng về trình độ nghiệp vụ sư phạm sau: Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng nghề, dạy trình độ trung cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ cao đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Tiêu chuẩn về năng lực sử dụng ngoại ngữ

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng.

Tiêu chuẩn về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng.

Tiêu chuẩn về học tập, bồi dưỡng nâng cao

Tham gia thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn hằng năm theo quy định. Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ cấp cơ sở trở lên mỗi năm học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ mới...

https://vietq.vn (tnxmai)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài