SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
15/06/2022 10:58
Sáng ngày 15/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 do CN. Nguyễn Thúy Hằng làm chủ nhiệm dự án. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ là cơ quan chủ trì. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.
14/06/2022 09:23
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng, một hệ thống tư tưởng lý luận, khoa học được trải nghiệm qua thực tiễn cách mạng vĩ đại suốt gần thế kỷ qua của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, đã được chứng minh sâu sắc, soi sáng cho con đường cách mạng nước ta vượt qua mọi gian nan thử thách để tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết cần được khơi dậy trong tư tưởng, tình cảm, tinh thần ý chí nghị lực mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh vô song xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới trong thời đại văn minh, hiện đại.
14/06/2022 09:45
(TG) - Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò rất quan trọng đối với uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đối với sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
14/06/2022 09:29
(TG) - Chiều 3/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
14/06/2022 09:03
Đảng ta luôn xác định báo chí, xuất bản là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
14/06/2022 08:53
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương.
14/06/2022 08:45
(TG) - Nghị quyết 13–NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục mở ra hình dung sâu sắc về diện mạo vùng kinh tế- xã hội đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai, bắt đầu từ “định vị” phát triển hài hòa, thuận thiên, “toàn diện theo hướng sinh thái, văn minh, bền vững, mang bản sắc sông nước”.
14/06/2022 09:11
Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, các cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, chống lại sự phá hoại tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
14/06/2022 09:17
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố, trong 5 năm qua, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác tập hợp, giáo dục thanh niên trên không gian mạng, trong đó có các giải pháp góp phần ngăn chặn, đấu tranh phản bác các sản phẩm văn hóa, truyền thông độc hại trên không gian mạng góp phần bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng.
14/06/2022 10:02
(TG) - Phát hiện sớm, chọn đúng người tài; thật sự trọng dụng người tài; tạo môi trường thuận lợi để người tài phát huy sáng tạo; biết dùng người tài đúng lúc, đúng việc, đúng chỗ; có chính sách đãi ngộ xứng đáng... là một phần của khâu đột phá trong công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
14/06/2022 09:53
(TG) - Ở Việt Nam, việc đấu tranh chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể họ là ai, đã và đang đảm nhiệm chức vụ gì, dù nghỉ hưu hay đang đương nhiệm, từ Trung ương đến địa phương… là để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị.
09/06/2022 15:43
Sáng ngày 09/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ. Tổ thẩm định do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Trường đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
09/06/2022 10:58
Sáng ngày 08/6/2022, Thành ủy Cần Thơ đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
06/06/2022 14:22
Nhằm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả trên địa bàn thành phố để thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, công việc chuyên môn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
06/06/2022 14:12
Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn Cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành, đại diện các hội, đoàn thể, viện, trường, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ