SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
14/05/2018 10:38
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cụ thể:
09/04/2018 15:44
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:
08/11/2017 16:41
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:
07/12/2015 08:59
Ngày 04/12/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động mã số mã vạch (MSMV) với sự tham dự của ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), các thành viên Hội đồng tư vấn, đại diện một số Chi cục TCĐLCL, một số doanh nghiệp sử dụng MSMV tiêu biểu và đại diện một số cơ quan hữu quan, các Vụ và các phòng ban của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.
26/08/2014 13:54
Vụ Hợp chuẩn hợp quy vừa trình Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng danh sách giấy chứng nhận đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy của doanh nghiệp sản xuất bị hủy bỏ, thu hẹp, đình chỉ, gia hạn đình chỉ giấy chứng nhận hợp quy.
15/07/2014 08:50
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật đến ngày 08/7/2014).
15/07/2014 08:30
Ngày 25/6/2014, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHCN về việc đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
02/07/2014 14:54
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định...
02/07/2014 15:00
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về tương thích điện...
02/07/2014 14:42
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng...
21/05/2014 14:03
Ngày 6/5/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 1581/BKHCN-TĐC nhằm hướng dẫn các hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước.
26/09/2013 14:38
Ngày 13/9/2013 và 18/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
04/09/2013 10:19
Ngày 12/7/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2003/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
16/07/2013 09:35
Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế theo chương trình hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” ...
04/07/2013 16:26
Thực hiện nhiệm vụ “Duy trì và nâng cao năng lực Mạng lưới TBT Cần Thơ” thuộc nhiệm vụ 5 của Chương trình triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ