SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 1110/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

07/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1110-QD-BGTVT-2019-ve-cap-nhat-xay-dung-moi-tieu-chuan-cua-Bo-Giao-thong-van-tai-416374.aspx

2

Thông tư 08/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

31/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2019-TT-BYT-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-linh-vuc-y-te-416352.aspx

3

Quyết định 393/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chỉ dẫn quy chuẩn kỹ thuật sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao

21/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-393-QD-BXD-2019-Chi-dan-ky-thuat-Su-dung-thach-cao-phospho-va-thach-cao-FGD-415163.aspx

4

Quyết định 1250/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia

14/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1250-QĐ-BKHCN-2019-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-415427.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 789/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

06/06/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-789-QD-BLDTBXH-2019-Danh-muc-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-san-pham-hang-hoa-416437.aspx

2

Thông tư 01/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

30/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2019-TT-BKHCN-quy-dinh-ve-bao-dam-an-ninh-nguon-phong-xa-417052.aspx

3

Quyết định 1480/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa

29/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1480-QD-BCT-2019-ap-dung-thue-chong-ban-pha-gia-tam-thoi-san-pham-nhom-tu-Trung-Hoa-415671.aspx

4

Quyết định 1482/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Sửa đổi Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

29/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1482-QD-BCT-2019-ket-qua-ra-soat-giua-ky-viec-ap-dung-bien-phap-tu-ve-san-pham-phoi-thep-415896.aspx

5

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

23/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Van-ban-hop-nhat-04-VBHN-BNNPTNT-2019-kiem-tra-chung-nhan-thuc-pham-thuy-san-xuat-khau-416476.aspx

6

Quyết định 1899/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

20/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1899-QD-BYT-2019-Danh-muc-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-san-pham-thuoc-quan-ly-Bo-Y-te-414620.aspx

7

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện Nghị định139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

20/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-18-2019-TT-BGTVT-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-139-2018-ND-CP-415424.aspx

8

Quyết định 1407/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Quy trình nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế

15/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1407-QD-TCHQ-2019-kiem-tra-phong-xa-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-414815.aspx

9

Quyết định 1230/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương

Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

13/05/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1230-QD-BCT-2019-ap-dung-bien-phap-chong-lan-tranh-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-414814.aspx

 

 

 

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ