SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Giới thiệu diễn giả Mekong Startup and Innovation Forum 2020
Diễn giả: NGUYỄN QUỲNH ANH

Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Giám đốc khu vực miền Nam Chương trình Hỗ trợ Chính phủ Thụy Sĩ SWISS EP

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường đại học Babson, Hoa Kỳ.

10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, từng là chuyên viên tư vấn phân tích và đầu tư thay thế của NEPC, Boston

Trưởng bộ phận nghiên cứu tổ chức đầu tư GP (GP Investment)

Quản lý & Đầu tư thiên thần – Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Thụy Sỹ - Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP), bà Quỳnh Anh đang xây dựng một mạng lưới đối tác để đẩy mạnh các việc làm được tạo ra bởi các công ty phát triển và có công nghệ cao.

MEKONG STARTUP AND INNOVATION FORUM

- Thời gian: 8:00 ngày 26 tháng 12 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường Rùa – Trường Đại học Cần Thơ

- Link đăng ký tham dự:

http://bit.ly/tham-du-dien-dan-KNDMST-DBSCL

nthang
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ