SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng chính sách KH,CN&ĐMST cần song hành và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp

[10/11/2023 10:28]

Trong suốt chặng đường vừa qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN đã chia sẻ về những kết quả cũng như định hướng xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

PV: Hiện nay, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST tương đối đầy đủ và đồng bộ. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật trong hoàn thiện hành lang pháp lý về KH,CN&ĐMST thời gian qua, đặc biệt từ khi Vụ Pháp chế được thành lập? 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Thời gian qua, ngành KH&CN đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về KH,CN&ĐMST. Kể từ khi Vụ Pháp chế được thành lập ngày 06/7/1998 đến nay, hành lang pháp lý trong lĩnh vực KH&CN ngày càng được hoàn thiện. Trong công tác xây dựng pháp luật, các đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý KH&CN được ban hành và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế như: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 (được thay thế bởi Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017); Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Đo lường năm 2011, Luật KH&CN năm 2013... Các đạo luật nêu trên cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ hơn cho các hoạt động trong lĩnh vực KH&CN.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diêp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Trong suốt chặng đường vừa qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN đã chia sẻ về những kết quả cũng như định hướng xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới.

PV: Hiện nay, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST tương đối đầy đủ và đồng bộ. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật trong hoàn thiện hành lang pháp lý về KH,CN&ĐMST thời gian qua, đặc biệt từ khi Vụ Pháp chế được thành lập? 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Thời gian qua, ngành KH&CN đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về KH,CN&ĐMST. Kể từ khi Vụ Pháp chế được thành lập ngày 06/7/1998 đến nay, hành lang pháp lý trong lĩnh vực KH&CN ngày càng được hoàn thiện. Trong công tác xây dựng pháp luật, các đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý KH&CN được ban hành và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế như: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 (được thay thế bởi Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017); Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Đo lường năm 2011, Luật KH&CN năm 2013... Các đạo luật nêu trên cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ hơn cho các hoạt động trong lĩnh vực KH&CN.

Để vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế cần sự đồng hành, phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong và ngoài Bộ. Đặc biệt là tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ trong thời gian tới.

PV: Xây dựng chính sách pháp luật KH,CN&ĐMST là một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ và ngành KH&CN. Xin bà cho biết những định hướng, kế hoạch xây dựng chính sách pháp luật về KH,CN&ĐMST của Bộ KH&CN trong thời gian tới? 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng chính sách pháp luật về KH,CN&ĐMST tiếp tục tập trung vào thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đồng bộ các chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST. Cần tập trung rà soát, sửa đổi, tháo gỡ các rào cản trong chính sách, pháp luật theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu KH,CN&ĐMST theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để KH,CN&ĐMST thực sự là đột phá chiến lược, là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Từ nay đến năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành KH&CN là tập trung sửa đổi, bổ sung 04 Luật: Luật KH&CN; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động KH,CN&ĐMST, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đưa KH&CN song hành và gắn kết mạnh mẽ với doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ theo chuỗi giá trị, mang thương hiệu Việt Nam, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà! 

https://most.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài