SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ - năng suất chất lượng - sở hữu trí tuệ
Đối tượng được hỗ trợ: Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức và cá nhân được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ).

Nội dung Chương trình:

VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

- Tuyên truyền phổ biến, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm: thông qua các buổi hội thảo, tập huấn, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực cho các đối tượng có liên quan.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ: 

Hỗ trợ đến 30% kinh phí cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ; giá trị hợp đồng mua các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đakhông quá 300 triệu đồng/dự án, hợp đồng. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 (hai) dự án, hợp đồng/năm.

VỀ HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tuyên truyền cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: thông qua việctập huấn, bồi dưỡng, hội thảo cho các đối tượng có liên quan.

- Hỗ trợ doanh nghiệp: Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, như Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn; Hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia; Đánh giá chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ kinh phí: Hỗ trợ doanh nghiệp 50% kinh phí thực hiện dự án hàng năm: Tư vấn là 30 triệu/1 công cụ (hệ thống); Chứng nhận 24 triệu/ công cụ (hệ thống); Phí tham dự GTCLQG: 17 triệu/ doanh nghiệp; Chi phí chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trung bình 30 triệu/sản phẩm.
Kinh phí nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp là 50% chi phí nêu trên.

VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật, khai thác thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: thông qua các buổi hội thảo, tập huấn và phổ biến kiến thức; xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu cho các đối tượng có liên quan.

-  Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ

Hỗ trợ 50% chi phí đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu trong nước; 50% chi phí đăng ký bảo hộ trong nước đối với mỗi  kiểu dáng công nghiệp, 100% chi phí xây dựng Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; 100% chi phí đăng ký bảo hộ Sáng chế, giải pháp hữu ích, 50% chi phí đăng ký bảo hộ Quyền tác giả, quyền liên quan; 100% chi phí đăng ký bảo hộ Quyền đối với giống cây trồng.

Chi tiết xem tại tập tin đính kèm

Hoặc liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

ĐT: 0710.3819308; Fax: 0710.3821471

File đính kèm
5007_Chuong trinh ho tro doanh nghiep.rar
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ