SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nhằm hiện thực hóa Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 và Chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng; Chiều 19/9, Sở KH&CN thành phố Hải Phòng và Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Ký kết thoả thuận hợp tác Khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) giai đoạn 2023-2025.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ