SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại thành phố Cần Thơ.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ