SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp cải thiện”

[03/05/2018 09:58]

Chiều ngày 02/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ xét giao đề tài nghiên cứu “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp cải thiện” do đồng tác giả Nguyễn Mỹ Thuận – Phó Chủ tịch Thường trực/Tổng Thư ký Hiệp Hội Doanh nghiệp TP. Cần Thơ và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nghi –Khoa Kinh tế, Trường đại học Cần Thơ thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp xét giao.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ trong 3 năm gần đây, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Các thành viên hội đồng.

Để thực hiện nghiên cứu trên, các tác giả sẽ thực hiện các nội dung: Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ trong thời gian 3 năm trở lại đây; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của danh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ; phân tích tác động của chính sách đến hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của danh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ; đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách của thành phố góc nhìn chính xác về các nguyên nhân tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của danh nghiệp. Tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn từ đó xây dựng các giải pháp mang tính khả thi cao, góp phần cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh danh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ. Bên cạnh đó, đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cung cấp luận cứ hữu ích cho nhà hoạch định chính sách hoàn thiện chủ trương chính sách hỗ trợ cụ thể và thiết thực đối với danh nghiệp, qua đó giúp họ nâng cao năng lực cạnh tran để hòa cùng với sự nghiệp phát triển của cộng đồng doanh nghiệp TP.Cần Thơ theo định hướng phát triển doanh nghiệp của lãnh đạo thành phố.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã thông qua đề tài, tuy nhiên Ban chủ nghiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của các thành viên trong hội đồng.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ