SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiệm thu đề tài "Xây dựng và khảo nghiệm quy trình quản lý tổng hợp bệnh héo rũ và thối gốc trên cây mè"

[08/08/2018 15:14]

Ngày 07/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài "Xây dựng và khảo nghiệm quy trình quản lý tổng hợp bệnh héo rũ và thối gốc trên cây mè" do PGs. Ts Nguyễn Thị Thu Nga làm chủ nhiệm, trường Đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra quy trình quản lý tổng hợp bệnh héo rũ do nấm F. oxysporum và thối gốc do P. nicotianae trên cây mè hiệu quả và an toàn với môi trường để có thể áp dụng trong thực tế sản xuất góp phần bảo vệ năng suất mè và giảm lượng thuốc hóa học áp dụng vào môi trường.

Hội đồng nghiệm thu

Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2015 đến tháng 02/2018, nội dung của đề tài bao gồm việc đánh giá hiệu quả phòng trị dựa trên các biện pháp sinh học sử dụng xạ khuẩn và hóa học trong điều kiện nhà lưới; đánh giá quy trình quản lý tổng hợp đối với bệnh héo rũ và thối gốc trong điều kiện ngoài đồng (tự nhiên), khảo sát mô hình phù hợp trong quản lý bệnh héo rũ do nấm F. oxysporum và nấm P. nicotianae gây ra bệnh thối gốc.

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao và nhất trí thông qua.

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ