SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng xét chọn đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu kết quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da để tái tạo lại thân đốt sống của người bệnh được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ”.
Ngày 01/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập hội đồng xét chọn đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu kết quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da để tái tạo lại thân đốt sống của người bệnh được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ”, do ThS BS. Nguyễn Tấn Luôn và BSCKII. Võ Hồng Sở làm chủ nhiệm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàn, cận lâm sàn của bệnh nhân bị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng; xác định tỷ lệ loãng xương ở nhóm bệnh nhân kể trên; đánh giá hiệu quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da để tái tạo lại thân đốt sống của người bệnh.

Đề tài dự kiến được thực hiện trong 12 tháng với một số nội dung cụ thể như: thu thập số liệu nghiên cứu, tiến hành tiếp nhận và thực hiện can thiệp điều trị bệnh nhân gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học, tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu…

Hội đồng xét chọn đánh giá cao ý nghĩa và tính thực tiễn của nghiên cứu, đề tài được hội đồng thông qua.

Một số hình ảnh khác tại buổi xét chọn:

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ