SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia GTCLQG năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự

Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế và quy mô lớn hay nhỏ, bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đều có thể tham gia GTCLQG.

2. Điều kiện tham dự

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01/5/2020.

3. Thời hạn nhận hồ sơ

- Bản đăng ký tham dự: nộp trước ngày 15/5/2020.

- Hồ sơ tham dự GTCLQG: nộp trước ngày 30/6/2020.

4. Hồ sơ tham dự

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

5. Phí tham dự

Tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% phí tham gia Giải thưởng từ nguồn kinh phí của Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Quý tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo về GTCLQG tại cổng thông tin http://sokhcn.cantho.gov.vn (mục TĐC/ Giải thưởng chất lượng quốc gia), hoặc giaithuong.org.vn để biết thêm chi tiết.

Quý tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG vui lòng gửi Đơn đăng ký tham dự và hồ sơ về địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3813164; Email: tdccantho@cantho.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia GTCLQG của Quý tổ chức, doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng của thành phố ngày càng phát triển./.

 

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ