SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tiêu chí giải thưởng Chất lượng quốc gia

[21/04/2011 15:37]

7 Tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm:
Tiêu chí 1: Vai trò của Lãnh đạo (120 điểm)
Tiêu chí 2: Chiến lược hoạt động (85 điểm)
Tiêu chí 3: Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm)
Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm)
Tiêu chí 5: Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm)
Tiêu chí 6: Quản lý quá trình (85 điểm)
Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động (450 điểm)

(Xem đầy đủ nội dung 7 Tiêu chí trong File đính kèm)
http://giaithuong.org.vn
File đính kèm
935_7_tieu_chi_GTCLQG.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài