SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

THÔNG BÁO công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
Thông báo số 595/TB-SKHCN ngày 02/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức cá nhân về việc công khai thông tin của bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

TT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

Lĩnh vực xử lý

1

Lâm Ngọc Thùy

Phó Chánh Văn phòng

0292.3820674

0918019879

Phụ trách bộ phận

2

Nguyễn Văn Đạt

Phó Chánh Văn phòng

0292.3820674

0939071629

- Hoạt động khoa học và công nghệ;

- Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân;

- Sở hữu trí tuệ

- Giải quyết khiếu nại; tố cáo

3

Huỳnh Thiên Trúc

Chuyên viên

Văn phòng

0292.3820674

0374615322

4

Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng

0292.3829632

0913862342

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

5

Lưu Minh Đức

Chuyên viên

0292.3829632

0989490532

6

Trương Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên

0292.3829632

0987788178

Sở hữu trí tuệ

TT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

Lĩnh vực xử lý

7

Lê Thị Kiểu

Chuyên viên

0292.3819309

0919474599

Tiếp công dân; Xử lý đơn; Giải quyết khiếu nại; tố cáo; Phòng chống tham nhũng

8

Nguyễn Hữu Kha

Chuyên viên

0292.3819309

0917654373

9

Nguyễn Vĩnh Bình Phương

Chuyên viên

0292.3821913

0973766455

Hoạt động khoa học và công nghệ

10

Nguyễn Thúy Hằng

Chuyên viên

0292.3824031-

0919366391

11

Ngô Minh Thái

Trưởng phòng

0292.3813164

0906143545

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

12

Nguyễn Hà Linh

Chuyên viên

0292.3813164

0939214199

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, vui lòng truy cập tại địa chỉ phần mềm “Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ” tại địa chỉ http://www.dichvucong.cantho.gov.vn.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0292.3820674 (Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ); Fax: 0292.3821471 để được hướng dẫn cụ thể.

 

Tải file tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ