SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc giảm mức phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ

[25/01/2024 14:40]

Thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân việc giảm mức thu phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, cụ thể như sau:

- Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ (dichvucong.cantho.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

- Mức thu phí: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0292.3820674, hộp thư điện tử: sokhcn@cantho.gov.vn).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ