SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch số 968/KH-SKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2023 về Kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu năm 2023

[28/12/2023 10:47]

Kế hoạch số 968/KH-SKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2023 về Kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu năm 2023.
Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ