SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo 133/TB-SKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2023 Về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ

[28/12/2023 10:24]

Thông báo 133/TB-SKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2023 Về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ.
Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ