SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Khóa huấn luyện an toàn hóa chất
Ngày nay, hóa chất xuất hiện rất phổ biến, đa dạng trong sản xuất của tất cả ngành nghề. Đi đôi với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất công nghiệp độc hại hiện hữu trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, quá trình sử dụng và lưu trữ.

Khi người lao động tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với hóa chất, đặc biệt khi không sử dụng đồ bảo hộ lao động và không đảm bảo an toàn sẽ có nguy cơ dẫn tới tình trạng nhiễm độc cấp tính hoặc mãn tính. Khi các hóa chất độc xâm nhập và tích tụ vào cơ thể, sau một thời gian, lượng chất độc đó vượt quá khả năng đào thải sẽ gây ra các bệnh lý nghiêm trọng. Do đó, việc bổ sung kiến thức về An toàn hóa chất và các biện pháp phòng tránh là rất cần thiết và là ưu tiên hàng đầu trong sản xuất của tất cả các ngành, doanh nghiệp và nhà sản xuất. Điều này đã được quy định rõ tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 32/2017/TT-BCT và QCVN 05A:2020/BCT.     

Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH), theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hóa Chất Miền Nam đã tổ chức “Khóa Huấn luyện An toàn hóa chất” dành cho Nhóm I (bao gồm các đối tượng: Người đứng đầu đơn vị, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ; Phụ trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ của công ty), nhóm II (bao gồm cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở hoặc người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc) và nhóm III (bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất).

Khóa huấn luyện diễn ra trong hai đợt, vào tháng 4 và tháng 6 năm 2022, với sự tham gia của 38 thành viên của công ty.

ThS. Phạm Văn Tú triển khai các nội dung tại khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chung của Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Những quy định của Pháp luật trong hoạt động hóa chất; Những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở và phương án phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên ngoài và bên trong cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Các kiến thức chuyên biệt về An toàn hóa chất đã được đề cập như An toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của công ty như: tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất; Quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; Quy định về an toàn hóa chất, các quy trình ứng phó sự cố hóa chất; Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; Sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; Sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; Quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; Ngăn chặn, hạn chế nguồn ô nhiễm lan rộng ra môi trường; Thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố.

Giảng viên và học viên tham dự khóa huấn luyện

Tham gia khóa huấn luyện, Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Nam đã hiểu rõ nội dung huấn luyện Nhóm I, II, III theo điều 33 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, nội dung biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được qui định tại khoản 3 Điều 36 Luật Hóa chất:

Nắm rõ những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của công ty;

 Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố;

Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất;

Các hóa chất trong hoạt động, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

Quy trình, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Giảng viên và học viên tham dự khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện “An toàn hóa chất” đã diễn ra thành công tốt đẹp, với 38 học viên được cấp Giấy chứng nhận ATVSLĐ theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ