SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (nhiệm vụ: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng)

[25/12/2023 15:49]

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (nhiệm vụ: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng).

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1.1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng

1.2. T chức đề nghị: Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics

Địa chỉ: K1.15-16, Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 651 5678

E-mail: Website: www.phusagenomics.com

Người diện pháp lý: Ngô Quốc Nam

1.3. Cá nhân chủ trì thực hiện:

Họ và tên: Ngô Quốc Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1957       Giới tính: Nam

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: C9654953

Địa chỉ: K1.15-16, Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Nơi công tác (nếu có): Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics

Địa chỉ cơ quan (nếu có): K1.15-16, Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điện thoại di động: 0901 059 057

E-mail: nam@phusagenomics.com

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan: Kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ giúp xác định các tác nhân gây bệnh mà còn bổ sung thêm một công cụ giúp xác định sự hiện diện và định lượng một đoạn ADN mong muốn bất kỳ mà không cần sử dụng máy Real Time PCR.

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu: Kết quả của nhiệm vụ bổ sung thêm một công cụ hiệu quả giúp việc xác định các tác nhân gây bệnh cho những công cụ truyền thống trong kiểm soát các tác nhân gây bệnh thường gặp trên tôm.

2. Thời gian và địa điểm dự kiến đánh giá:

- Thời gian: Tháng 01/2024

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ