SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư (Pleurotus sajor-caju)

[19/02/2024 13:59]

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của PGS. TS. Tống Thị Ánh Ngọc.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1.1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư (Pleurotus sajor-caju)

1.2. Cá nhân chủ trì thực hiện:

Họ và tên: Tống Thị Ánh Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1977                         Giới tính: Nữ

Số CCCD: 083177005715 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức danh khoa học: Phó giáo sư                  

Địa chỉ: Số 44/8 đường Lý Chính Thắng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nơi công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ cơ quan: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Di động: 0962.808.412      E-mail: ttangoc@ctu.edu.vn.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

+ Củng cố năng lực nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm giá trị gia tăng, thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Thông qua nghiên cứu này có thể nâng cao năng lực phối hợp giữa các nhà khoa học thuộc lĩnh vực thực phẩm và các lĩnh vực có liên quan trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của ngành sản xuất thực phẩm phục vụ nhu cầu phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp, công nghiệp liên quan tại Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Làm tiền đề cho việc nghiên cứu ứng dụng về chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng (tận dụng phụ phẩm) từ nấm cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác ở Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn hóa chất lượng và chuyển giao công nghệ kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học đến các nhà đầu tư hướng đến mục tiêu thương mại hóa/đưa sản phẩm thành công vào thị trường.

- Góp phần hình thành và phát triển các sản phẩm chính (dạng tươi) và sản phẩm phụ (dạng thứ cấp hay dạng bảo quản) từ nấm bào ngư đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ tốt cho các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất kinh doanh.

2. Thời gian và địa điểm dự kiến đánh giá:

- Thời gian: Tháng 3/2024

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ