SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quyết định về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật

[17/05/2010 14:36]

Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật


QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 165/2006/QĐ-TTg NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2006 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
File đính kèm
267_1.quyet dinh 168.DOC
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài