SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần VII (2012 - 2013)
Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2012 – 2013 về việc Tổ chức Kội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần VII (2012 - 2013).

Nhằm để tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ VII (2012 - 2013) đến với mọi tầng lớp nhân dân, với tất cả cán bộ công chức, viên chức nhà nước, các nhà khoa học, những người lao động trong các doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thường trực Ban Tổ chức Hội thi kính đề nghị lãnh đạo cơ quan hỗ trợ triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần thơ lần thứ VII (2012 – 2013) theo Kế hoạch được Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt đến các phòng ban và đơn vị trực thuộc cơ quan.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ. Số 39, Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 07103.830.060. Di động: 0907.430.125 (gặp cô Mỹ An).

Xem file đính kèm để biết thông tin chi tiết.
File đính kèm
3658_HT STKT.rar
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ