SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội thảo Lợi ích của việc bảo hộ tài sản trí tuệ đối với giống cây trồng
Nhằm phổ biến kiến thức, thông tin và trao đổi thảo luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng và góp phần nâng cao năng lực cho các đối tượng có liên quan, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Hội thảo Lợi ích của việc bảo hộ tài sản trí tuệ đối với giống cây trồng” vào ngày 18/12/2012.

Tham dự Hội thảo có trên 50 đại biểu đại diện Ban chỉ đạo, Ban thư ký Chương trình SHTT, các cơ quan quản lý, thực thi về sở hữu trí tuệ, Viện, trường, các phòng, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, Sở KHCN, phòng Kinh tế, kinh tế và hạ tầng các quận, huyện, các hội nông dân, HTX, các đơn vị khác có liên quan và cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Các đại biểu được nghe trình bày 6 tham luận về “Tổng quan về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng” và “Tình hình đăng ký bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng ở Việt Nam”; “Bảo hộ giống cây trồng ở Nhật Bản”; “Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng”; “Vài nét về tình hình bảo hộ giống cây trồng”; “Thực trạng đăng ký bảo hộ các đối tượng có liên quan đến giống cây trồng tại thành phố Cần Thơ”.

Hội thảo đã khái quát tổng quan các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng; tình hình đăng ký bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng ở Việt Nam, Nhật Bản và thực trạng đăng ký bảo hộ các đối tượng liên quan đến giống cây trồng tại thành phố Cần Thơ.

Các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã góp phần định hướng phát triển tài sản trí tuệ đối với giống cây trồng. Nêu bật được lợi ích cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc bảo hộ giống cây trồng tại thành phố Cần Thơ.    

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (nthieu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ