SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 20/12/2013, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Thành phần đoàn gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an thành phố Cần Thơ (PC46) và Cán bộ phòng Kinh tế các quận huyện để tiến hành kiểm tra.

Đợt kiểm tra này nhằm: kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật  về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng phải quản lý về đo lường theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ .

Đoàn đã tiến hành  kiểm tra 13 lô hàng đóng gói sẵn  tại 09 cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả: có 02 lô hàng tại 02 cơ sở có định lượng không đạt yêu cầu đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định (chiếm tỷ lệ 15,38%). Đối với việc kiểm tra chất lượng, nhãn hàng hóa và định lượng hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường: Tai thời điểm kiểm tra đa số các cơ sở kinh doanh mặt hàng đóng gói sẵn lưu giữ đầy đủ hồ sơ về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hàng hóa đối với mặt hàng kinh doanh tại cơ sở; Nội dung ghi nhãn sản phẩm hàng hóa đúng theo quy định hiện hành.

    Trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở các cơ sở chưa thực hiện một số nội dung quy định của Nhà nước như:: Lưu trữ hồ sơ có liên quan đến chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hàng hóa, dấu hợp quy CR ; nội dung nhãn hàng hóa chưa đúng theo quy định hiện hành đối với những mặt hàng cơ sở kinh doanh. Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng  đến các cơ sở nắm bắt để chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.                                                                 

 Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra:

IMG_0896.JPG

IMG_0901.JPG

IMG_0929.JPG

IMG_0931.JPG

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ