SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo triển khai dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ”
Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ” thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2012 – 2015 do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ chủ trì, được triển khai thực hiện từ tháng 4/2014 đến hết tháng 12/2015 với các hoạt động chính như sau:

1.  Hỗ trợ phí đăng ký bảo hộ. Mức kinh phí hỗ trợ: từ 50% đến 100% chi phí đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ, bao gồm 10 sáng chế/giải pháp hữu ích; 80 nhãn hiệu; 20 nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận; 10 kiểu dáng công nghiệp; 08 giống cây trồng; 20 bản quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể kinh phí hỗ trợ như sau:

Đối tượng

Số lượng

Kinh phí hỗ trợ/đối tượng

Nhãn hiệu

80

Tối đa 1.700.000 đồng

Kiểu dáng công nghiệp

10

Tối đa 2.000.000 đồng

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

10

Tối đa 10.000.000 đồng

Giống cây trồng

08

Tối đa 15.000.000 đồng

Quyền tác giả/

Quyền liên quan

20

Tối đa 1.500.000 đồng

Nhãn hiệu tập thể/

Nhãn hiệu chứng nhận

20

Tối đa 13.000.000 đồng

2.  Hỗ trợ đào tạo, tập huấn khai thác, phát triển tài sản trí tuệ đã được bảo hộ.

Ban Chủ nhiệm dự án xin trân trọng thông báo và mời Quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ của dự án TẠI ĐÂY hoặc theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi về Ban Chủ nhiệm dự án theo địa chỉ:

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3824031 (gặp Khanh)          Fax: 0710.3812352

Website: www.canthostnews.vn                      Email: lntkhanh@cantho.gov.vn

* Thời hạn đăng ký tham gia: từ nay đến hết ngày 30/6/2015.

* Thời gian xét duyệt hồ sơ: Ban Chủ nhiệm sẽ tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng ký tham gia dự án định kỳ 2 tháng/lần và có thông báo bằng văn bản gửi đến các tổ chức, cá nhân tham gia dự án về kết quả xét duyệt.

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ
File đính kèm
4795_Mau phieu dang ky Du an SHTT_Ho tro phi dang ky.doc 4795_Mau phieu dang ky Du an SHTT_Ho tro tap huan, cung cap thong tin.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ