SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra đo lường, chất lượng đối với sản phẩm vàng
Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 17/12/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường và chất lượng đối với sản phẩm vàng lưu thông thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thành phần đoàn gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ;Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ Tầng quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo, Kiểm tra phép đo, Kiểm tra nhãn hàng hóa, Kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Qua kiểm tra 38 phương tiện đo (cụ thể là cân và quả cân) được sử dụng tại cơ sở. Kết quả cho thấy các phương tiện đo đều được kiểm định và còn thời hạn kiểm định. Trong đó có một số phương tiện đo có phạm vi đo và độ chính xác không phù hợp với khối lượng vàng cần đo theo quy định tại Thông tư số 22/3013/TT-BKHCN và Quyết  định  số  1550/QĐ-BKHCN  của  Bộ  Khoa  học    Công  nghệ  quy  định  về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng  và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

- Về sai số khối lượng vàng, đoàn đã kiểm tra sai số khối lượng của 128 sản phẩm vàng trang trang sức, mỹ nghệ, phát hiện 01 sản phẩm vàng có sai số kết quả phép đo khối lượng lớn hơn giới hạn sai số cho phép.

IMG_2669.JPG

                                                    Kiểm tra sai số khối lượng vàng tại cơ sở

- Về nhãn hàng hóa: Đa số các cơ sở vẫn chưa thực hiện  đúng việc ghi nhãn trên các sản phẩm vàng trang sức, mỹ  nghệ. Do cơ sở chưa kịp cập  nhật  thêm thông tin trên máy in nhãn và chưa hiểu rõ những quy định của nhà nước về nhãn hàng hóa.

- Về hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở: đa phần các cơ sở đã thực hiện việc công bố và lưu hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ, nhưng việc công bố vẫn còn mang tính chất đối phó và chưa đầy đủ nội dung công bố theo quy định.

                            IMG_2546.JPG

                                    Hướng dẫn cơ sở cách ghi nhãn sản phẩm vàng

Nhìn chung, phần lớn các cơ sở kinh doanh vàng đã thực hiện các quy định của nhà nước về đo lường trong việc sử dụng cân có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở  sử  dụng  cân  chưa  phù  hợp  do  vẫn  chưa  hiểu    các  quy  định  về  quản    đo lường trong kinh doanh vàng. Việc định lượng hàng hóa được các cơ sở thực hiện khá tốt, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Qua đó, đoàn đã phổ biến cho các cơ sở được kiểm tra những quy định  của nhà nước về đo lường, chất lượng đối với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, hướng dẫn cơ sở cách ghi nhãn phù hợp theo quy định và thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. Đối  với  các    sở  sử  dụng  cân  không  phù  hợp, đoàn  đã  yêu  cầu    sở không được sử dụng  cân  trong mua bán và hướng dẫn cơ sở cách lựa chọn cân có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
Xem nhiều
Tin liên quan
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ