SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Danh sách cá nhân được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp
Danh sách các cá nhân đủ điều kiện hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/6/2015

Chi tiết xem ở file đính kèm

Sở KH&CN TPCT
File đính kèm
5663_Danh muc ca nhan dai dien SHCN.xls
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ