SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng lợi mật của cao quả mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC.)

[19/02/2011 20:26]

Đề tài do tác giả Nguyễn Viết Thân (Trường ĐH Dược Hà Nội), Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Bích Thu (Học viện Quân y) thực hiện nghiên cứu tính an toàn và tác dụng lợi mật của cao chiết từ quả cây mắc khén so với actiso ở chuột cống trắng trên thực nghiệm và bước đầu tìm hiểu cơ chế lợi mật của cao dược liệu.

Kết quả đã xác định được độ an toàn của cao Z.R1 (chế từ quả cây mắc khén thu hái ở tỉnh Hua Phăn CHND Lào) và LD50 (thử độc tính cấp) của phân đoạn tinh dầu từ quả cây mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC.) là 3-4 mg/kg (tính theo trọng lượng cơ thể chuột nhắt trắng). Cao quả cây mắc khén với mức liều 1,8 mg/kg chuột cống, uống trước 3 ngày đã có tác dụng kích thích bài tiết mật của gan, đạt được 277,98% so với nhóm chứng. Mức tăng này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tác dụng của cao quả mắc khén làm thay đổi lượng bilirubin toàn phần và trực tiếp theo xu hướng tăng tại giờ thứ 3, nhưng không làm thay đổi tỷ trọng dịch mật. Có thể cơ chế lợi mật của Z.R1 theo hướng kích thích tế bào gan tăng chế sắc tố mật.  

TC Dược học, số 411-2010 (nhoanh)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ