SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
03/11/2020 17:07
Tuần 45 đăng ngày 03/11/2020
30/10/2020 20:09
Tuần 45 đăng ngày 30/10/2020
29/10/2020 10:07
Tuần 44, đăng ngày 29/10/2020
23/10/2020 17:48
Tuần 44, đăng ngày 23/10/2020
16/10/2020 17:02
Tuần 43, đăng ngày 16/10/2020
14/10/2020 09:24
Tuần 42, đăng ngày 14/10/2020
09/10/2020 17:22
Tuần 42, đăng ngày 09/10/2020
05/10/2020 14:41
Tuần 41, đăng ngày 05/10/2020
02/10/2020 16:45
Tuần 41, đăng ngày 02/10/2020
29/09/2020 09:23
Tuần 40, đăng ngày 29/9/2020
25/09/2020 16:32
Tuần 40, đăng ngày 28/9/2020
18/09/2020 16:41
Tuần 38, đăng ngày 18/9/2020
17/09/2020 09:41
Tuần 37, đăng ngày 17/9/2020
14/09/2020 15:24
Tuần 37, đăng ngày 14/9/2020
14/09/2020 10:51
Tuần 37, đăng ngày 14/9/2020
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ