SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2025

[27/02/2024 16:03]

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2025 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trước ngày 29/4/2024.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Word (.doc) đến địa chỉ mail: nthuynhnghi@cantho.gov.vn.

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ