SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo quý cơ quan, doanh nghiệp đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

File đính kèm:

File đính kèm
6724_743-CV - Thong bao de xuat nhiem vu KHCN 2017.signed.pdf 6724_Mau B1.1-TMDA.doc 6724_Mau B1.2-HĐTCCT.doc 6724_Mau B1.3-LLKHCN.doc 6724_Mau B1.4-HĐTCHTCN.doc 6724_Thong tu 07.2016.TT-BKHCN.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ