SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ năm 2011

[06/05/2010 16:16]

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2011 đề xuất tập trung vào các định hướng phát triển

1. Tập trung nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phục vụ hữu hiệu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cụ thể là hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ cho 10 chương trình, 4 đề án của thành phố và phát triển tiềm lực nội tại của ngành khoa học công nghệ thành phố.

2. Về mặt công nghệ trong giai đoạn này, chú trọng phát triển công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản chế biến nông sản, công nghệ cơ khí, công nghệ vật liệu xây dựng và xây dựng, công nghệ hóa học; đồng thời trong điều kiện thuận lợi sẽ tạo nền tảng để phát triển công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới.

3. Đẩy mạnh hơn nữa, tiến đến hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quản lý Nhà nước các cấp và các doanh nghiệp, vùng nông thôn.

4. Nghiên cứu các vấn đề về quản lý nhà nước, phát triển hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, các vấn đề xã hội và môi trường trong bối cảnh chuyển dịch, hội nhập kinh tế và chuẩn bị tiến vào nền kinh tế tri thức.

Yêu cầu đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên sau:

I. Chương trình nghiên cứu và triển khai các công nghệ trọng điểm như: công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến nông sản, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ cơ khí chế tạo máy, công nghệ tự động hóa.

Nghiên cứu nâng cao, hoàn thiện và triển khai ứng dụng các loại hình công nghệ sinh học thế mạnh hiện có nhằm phục vụ cho các lãnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và y tế trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu cơ bản nhằm xây dựng quy trình sản xuất và khả năng ứng dụng một số loại hình công nghệ và chế phẩm sinh học mới nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển cho những năm sau. Bao gồm nội dung: công nghệ (CN) gen, CN invitro, CN nuôi cấy phôi, CN sản xuất các chế phẩm nông sinh học, CN vi sinh và enzym, CN y sinh học,CN sinh học phục vụ bảo quản chế biến nông sản, CN phục vụ xử lý chất thải

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các loại hình công nghệ chế biến nông sản - thực phẩm (cải tiến từng công đoạn hoặc xây dựng quy trình cho cả dây chuyền sản xuất) nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất ; trọng tâm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm : CN sơ chế, CN bảo quản, CN chế biến.

Hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước từ cấp thành phố đến cấp quận huyện; bước đầu xây dựng chính phủ điện tử tại khu vực các quận nội thị; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong khu vực nông thôn. Gồm : CN thông tin truyền thông trong khu vực công, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông.

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các loại hình công nghệ cơ khí - chế tạo máy (cải tiến từng công đoạn hoặc xây dựng quy trình cho cả dây chuyền sản xuất) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo cơ sở cho công nghiệp cơ khí của Cần Thơ đi vào chiều sâu. Tập trung phục vụ cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, có công nghệ lạc hậu, nghiên cứu một số lãnh vực trọng điểm, hỗ trợ phương cách sử dụng và cải tiến một vài công đoạn cơ khí cho doanh nghiệp quy mô lớn. Gồm : CN cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, CN nguồn (chế tạo phôi, CN xử lý bề mặt),

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các loại hình công nghệ tự động hóa (cải tiến trên thiết bị nhập nội, thiết bị hiện có hoặc hệ thống tự động hóa cho cả dây chuyền sản xuất) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ các công nghệ khác. Gồm : CN điều khiển số, CN tự động hóa tích hợp.

II. Chương trình nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng.

Ứng dụng 5 công nghệ trọng điểm trên vào quá trình sản xuất của một số doanh nghiệp đối với các mặt hàng chủ lực và xuất khẩu nhằm cải thiện chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và tính cạnh tranh của sản phẩm. 

Ứng dụng các công nghệ thông tin - truyền thông và công nghệ sinh học nhằm phục vụ các yêu cầu về phát triển giáo dục đào tạo và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Xây dựng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm bảo vệ tài nguyên, hạn chế tác động môi trường (phát thải, sự cố, môi trường xã hội) trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tính ổn định và độ bền vững của phát triển.

Xây dựng cơ sở khoa học nhằm xác định các lãnh vực phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm và các giải pháp phát triển kết hợp với an ninh quốc phòng.

III. Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp ngành phục vụ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2011-2015:

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể của các ngành phục vụ cho các Chương trình mục tiêu với các vấn đề chung như sau:

Nghiên cứu xây dựng luận cứ, cơ sở khoa học và hệ thống giải pháp cho chiến lược phát triển của từng chương trình mục tiêu.

Xây dựng hệ thống các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho xây dựng và phát triển ngành. Lựa chọn và thích ứng với các công nghệ tiên tiến. Đưa nhanh các kết quả  nghiên cứu triển khai vào sản xuất.

Phát triển dịch vụ khoa học, công nghệ, các hoạt động chuyển giao, gia công, đại lý, sản xuất, cung ứng một số sản phẩm công nghệ cao chủ lực cho thành phố và vùng.

Phát huy tiềm lực khoa học công nghệ của các ngành, các Viện Trường trong và ngoài thành phố, kể cả hợp tác quốc tế trong lãnh vực khoa học nhằm tập hợp lực lượng, phát huy tính sáng tạo để đạt kết quả cao trong thực hiện các chương trình mục tiêu.

         SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                                                                                                      KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                    

                                                                                               

  Nguyễn Ý Nguyện

 

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài