SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Mẫu thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016
Nghiên cứu, Đề tài, Sản xuất thử nghiệm, Dự án Khoa học Công nghệ.

File đính kèm
5431_A1-ĐXĐT-ĐA.doc 5431_A2-ĐXDASXTN.doc 5431_A3-ĐXDAKHCN.doc 5431_A4- ĐXCT.doc 5431_CV - Thong bao de xuat nhiem vu KHCN 2016.signed.pdf 5431_C1-TVHĐ.doc 5431_C2-TVHĐ.doc 5431_C3-TVHĐ.doc 5431_C4-BBKP.doc 5431_C5-BBHĐ.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ