SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
28/09/2012 19:05
Tuần thứ 38 năm 2012
22/09/2012 14:53
Tuần thứ 37 năm 2012
15/09/2012 18:11
Tuần thứ 36 năm 2012
08/09/2012 10:35
Tuần thứ 35 năm 2012
31/08/2012 21:21
Tuần thứ 34 năm 2012
27/08/2012 14:40
Tuần thứ 34 năm 2012
17/08/2012 17:31
Tuần thứ 33 năm 2012
11/08/2012 19:49
Tuần thứ 32 năm 2012
04/08/2012 15:06
Tuần thứ 31 năm 2012
28/07/2012 06:41
Tuần thứ 30 năm 2012
21/07/2012 15:42
Tuần thứ 29 năm 2012
17/07/2012 08:16
Tuần thứ 28 năm 2012
17/07/2012 08:22
Tuần thứ 28 năm 2012
08/07/2012 09:50
Tuần thứ 27 năm 2012
30/06/2012 21:47
Tuần thứ 26 năm 2012
Trang: Đầu Trước ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ