SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cần Thơ: Hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường của Quận Ninh Kiều 6 tháng đầu năm 2020
6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Ninh kiều đã ban hành Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn quận Ninh Kiều năm 2020.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về đo lường, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đo lường và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và an toàn xã hội.

 

Công tác kiểm tra đo lường tại chợ.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng đã phối hợp các ngành liên quan và Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều thực hiện kiểm tra tại 02 chợ trên địa bàn phường Cái Khế và phường Xuân Khánh.

Qua kiểm tra Đoàn ghi nhận tổng số cân đồng hồ lò xo đang được sử dụng tại các chợ trong mua bán là 194 cân, trong đó chỉ có 107 cân là còn hiệu lực thời hạn kiểm định (chiếm 55,2%). Đoàn kiểm tra cũng đã hướng dẫn các cơ sở cách tự kiểm tra cân và thời hạn kiểm định trên cân. Đồng thời cũng tuyên truyền ý thức tự giác của người dân trong việc tự nguyện đem cân hết hạn đi kiểm định.

Đối với những cơ sở đã sử dụng cân hết hạn kiểm, định Đoàn đã yêu cầu tạm ngưng sử dụng cân trong mua bán, thực hiện biện pháp khắc phục, và cân chỉ được phép tiếp tục sử dụng trong mua bán nếu kiểm định lại cân đạt yêu cầu.

Nhìn chung, Ủy ban nhân dân quận ninh Kiều đã có sự quan tâm, chỉ đạo Phòng Kinh tế thực hiện quản lý nhà nước về đo lường tại các chợ và trung tâm thương mại, cũng như có sự phối hợp chặt chẽ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cân Thơ trong quản lý, kiểm tra về đo lường.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ mới chỉ có Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra đo lường tại các chợ theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP: Quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường của ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần quan tâm thực hiện công tác đo lường tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và góp phần xây dựng các chợ văn minh an toàn./.

(Duc Thuy)

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ