SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kết quả kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2023
Nhằm đánh giá hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tiến hành kiểm tra hoạt động áp dụng ISO hành chính công đợt 1 năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ năm 2023 với sự phối hợp của đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023, thành phố tổ chức kiểm tra tại 08 cơ quan đơn vị bao gồm: Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, Ủy ban nhân dân xã Đông Bình, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Ủy ban nhân dân phường Lê Bình, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương). Kết quả: các đơn vị thực hiện tốt hoạt động duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (Sự tuân thủ của cơ quan đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Kiện toàn Ban chỉ đạo, Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, Mục tiêu chất lượng quy trình nội bộ, quy trình áp dụng cho thủ tục hành chính, các quy định pháp luật liên quan; Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp....). Tuy nhiên, có 03 đơn vị có tỷ lệ thủ tục hành chính áp dụng ISO chưa đạt yêu cầu theo quy định của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (chỉ từ 93,3% tổng số thủ tục hành chính hiện hành). Nguyên nhân do các đơn vị chưa cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới phát sinh, một số thủ tục hành chính còn vướng về thẩm quyền giải quyết,… Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính hiện hành được áp dụng ISO.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ