SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường Sở Công thương.

Đợt kiểm tra nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất; phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiên giao thông cơ giới đường bộ,góp phần đảm bảo an toàn xã hội.

Đoàn đã kiểm tra 10 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất đã được cấp giấy phép vận chuyển. Kết quả như sau:

+ 10/10 doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hóa chất với phương tiện, người điều khiển và người áp tải đúng với danh mục đã được cấp phép;

+ 02/10 doanh nghiệp có giấy phép vận chuyển hết hạn;

+ 03/10 doanh nghiệp đăng ký trọng lượng hóa chất cần vận chuyển nhiều hơn so với quy mô kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký với Sở Công thương.

+ 10/10 doanh nghiệp sử dụng phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quy định;

+ 10/10 doanh nghiệp chưa thực hiện dán biểu trưng nguy hiểm của loại hàng, nhóm hàng vận chuyển trên phương tiện vận chuyển cũng như mã số Liên hợp quốc (UN) của các loại hóa chất.

Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất vẫn còn lơ là trong việc chấp hành các yêu cầu, điều kiện vận chuyển hóa chất nguy hiểm; cụ thể là chưa dán biểu trưng nguy hiểm của loại hàng, nhóm hàng vận chuyển trên phương tiện vận chuyển, cũng như việc đăng ký danh mục các loại hóa chất cần vận chuyển chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển hàng nguy hiểm của doanh nghiệp trong thời gian tới./.           

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ