SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện - điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường
Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ về việc kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện - điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường...

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ về việc kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm điện - điện tử, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý Thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Cần Thơ (PC46).

13698032_1658750641116332_7388355646643118983_o.jpg

Từ ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016, Đoàn đã kiểm tra tại 26 cơ sở kinh doanh sản phẩm điện – điện tử, mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả như sau:

Kiểm tra nhãn hàng hóa: 13/26 cơ sở (tương ứng 26/139 sản phẩm được kiểm tra) có nhãn hàng hóa chưa đầy đủ theo quy định tại nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Sản phẩm vi phạm về nhãn chủ yếu là các lỗi: không có nhãn phụ tiếng việt, không có tháng sản xuất, thông tin cảnh báo an toàn, hướng dẫn sử dụng...

Kiểm tra gắn dấu hợp quy CR: 08/26 cơ sở (tương ứng 13/139 sản phẩm được kiểm tra) có sản phẩm chưa gắn dấu hợp quy CR theo quy định tại Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 và Thông tư 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kiểm tra về chất lượng: Đoàn kiểm tra đã lấy 18 mẫu (13 mẫu điện – điện tử và  05 mẫu mũ bảo hiểm) tại 15 cơ sở gửi Trung tâm thử nghiệm để kiểm tra chất lượng. Kết quả: 13/13 mẫu điện – điện tử đạt chất lượng theo quy định tại QCVN 04:2009/BKHCN; có 04/05 mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo quy định tại QCVN 02:2008/BKHCN.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với 04 cơ sở có mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng và đã chuyển hồ sơ sang Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Qua đợt kiểm tra cho thấy tỷ lệ vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm vẫn còn ở mức cao, điều này cho thấy vẫn còn 1 bộ phận các cơ sở sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận mà bỏ qua các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra về chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm mũ bảo hiểm trong thời gian tới./.


           

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ