SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
03/10/2018 10:47
Nghiên cứu do các tác giả: Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Hà - Viện Nghiên cứu hệ gen, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện.
03/10/2018 16:17
Nghiên cứu do nhóm tác giả: Vũ Thị Bạch Phượng, Trần Thị Tạ Oanh và Quách Ngô Diễm Phương – Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
03/10/2018 15:16
Nghiên cứu do các tác giả: Dương Tấn Nhựt, Dương Bảo Trinh, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Hoài Châu – Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện.
03/10/2018 14:34
Nghiên cứu do nhóm tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hương Dịu và Nguyễn Phúc Hưng – Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện.
03/10/2018 13:51
Nghiên cứu do nhóm tác giả: Bùi Hà My, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hứu Đức và Trần Thị Thúy Hà - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thực hiện
03/10/2018 14:32
Nghiên cứu do nhóm tác giả Phạm Lê Bích Hằng, Nguyễn Hải Hà và Lê Thị Thu Hiền – Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện.
16/09/2018 10:14
Nghiên cứu này nhằm đánh giá độc tính bán trường diễn và tác dụng điều trị trứng cá của KTD trên thực nghiệm theo hướng dẫn của OECD và mô hình gây trứng các bằng acid oleic. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn được sử dụng để đánh giá những tác động có hại cho cơ thể xuất hiện sau thời gian sử dụng liên tục 28 ngày trên động vật thực nghiệm.
01/10/2018 10:50
Nghiên cứu do nhóm tác giả Huỳnh Trung Quốc Hiếu, Nguyễn Văn Tân và Phạm Hòa Bình thực hiện.
01/10/2018 10:58
Nghiên cứu do nhóm tác giả Trang Mộng Hải Yên, Nguyễn Thị Diệu Hương, Phạm Hoà Bình và Nguyễn Văn Trí thực hiện.
01/10/2018 09:31
Nghiên cứu do tác giả Lê Nguyễn Thụy Phương thực hiện.
01/10/2018 09:55
Nghiên cứu do đồng tác giả Nguyễn Văn Tân, Phạm Thị Thanh Tâm thực hiện.
01/10/2018 10:05
Nghiên cứu do đồng tác giả Nguyễn Thị Mộc Trân và Nguyễn Văn Tân thực hiện.
01/10/2018 10:14
Nghiên cứu do đồng tác giả Huỳnh Minh Nhật và Trương Quang Bình thực hiện.
01/10/2018 10:27
Nghiên cứu do đồng tác giả Huỳnh Trung Quốc Hiếu và Nguyễn Văn Tân thực hiện.
28/09/2018 11:07
Nghiên cứu do nhóm tác giả Phạm Diệp Thùy Dương, Huỳnh Thị Duy Hương, Phạm Phương Phi thực hiện.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ