SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
24/08/2023 09:43
Nghiên cứu do các tác giả Phan Hồng Long, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Đức Tâm, Trần Anh Quỳnh, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Phạm Thị Hải Yến thực hiện.
24/08/2023 09:32
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Nguyễn Nghĩa Đô, Hồ Chí Thanh thực hiện.
24/08/2023 09:21
Nghiên cứu do các tác giả Đoàn Lê Vinh, Lê Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Phan,Nguyễn Thành Luân, Phạm Vũ Anh Quang, Ngô Đức Quang, Nguyễn Văn Đạt, Vũ Đình Thắng, Đỗ Trọng Hùng thực hiện.
24/08/2023 10:32
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Tú, Tô Thị Vân Giang thực hiện.
24/08/2023 10:24
Nghiên cứu do các tác giả Đỗ Mạnh Hùng, Vũ Văn Cường, Đinh Trọng Tuyên thực hiện.
24/08/2023 10:19
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Trọng Thiện, Hoàng Phương, Đặng Đức Long, Trần Đình Trung, Nguyễn Văn Song thực hiện.
24/08/2023 09:07
Nghiên cứu do các tác giả Trần Đức Tâm, Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Xuân Nam, Nguyễn Thọ Anh, Phan Hồng Long, Nguyễn Công Sơn, Hồ Tuấn Hoàng thực hiện.
23/08/2023 14:48
Nghiên cứu do nhóm tác giả Trịnh Thế Nam, Nguyễn Ngọc Thạch, Lâm Ngọc Tú, Ninh Thị Kim Oanh thực hiện.
23/08/2023 10:18
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương, Lê Đức Mẫn, Hồ Thị Vân Anh, Dương Văn Phú, Lê Bá Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thu Minh thực hiện.
23/08/2023 14:43
Nghiên cứu do tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện.
23/08/2023 14:23
Nghiên cứu do nhóm tác giả Phan Thị Dung, Nguyễn Viết Tiến thực hiện.
23/08/2023 15:02
Nghiên cứu do nhóm tác giả Võ Văn Việt, Vũ Quang Vinh, Tống Thanh Hải, Hoàng Thanh Tuấn, Đỗ Trung Quyết, Hoàng Tuấn Hoàng thực hiện.
18/08/2023 16:10
Nghiên cứu do các tác giả Trần Hiếu, Trương Hoài Phong, Nguyễn Thị Như Mai, Hoàng Đắc Khải, Hoàng Thanh Tùng, Đỗ Mạnh Cường, Vũ Quốc Luận, Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Bá Nam, Hoàng Thị Như Phương, Bùi Văn Thế Vinh, Dương Tấn Nhựt đang công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, VAST Phân hiệu Ninh Thuận, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh thực hiện.
18/08/2023 15:31
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Phạm Quang Tuân, Vũ Văn Liết đang công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện.
18/08/2023 16:17
Nghiên cứu do các tác giả Vi Thị Hằng, Ma Văn Duy, Đào Minh Lệ, Lã Văn Hiền, Nguyễn Đức Huy, Trương Thanh Tùng, Trần Văn Tiến, Trần Văn Định,Nguyễn Tiến Dũng đang công tác tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ