SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

IV. Hoạt động Khoa học và Công nghệ
 
IV.9 Phụ lục I-DNKHCN
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 44    Lượt tải: 1

IV.10 Cấp GCN lần đầu tổ chức KHCN
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 37    Lượt tải: 2

IV.11 Cấp lại GCN tổ chức KHCN
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 31    Lượt tải: 1

IV.12 Cấp thay đổi giấy chứng nhận tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 0

IV.13 Cấp giấy chứng nhận lần đầu văn phòng
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 1

IV.14 Cấp lại giấy chứng nhận văn phòng
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 308    Lượt tải: 2

IV.15 Cấp thay đổi giấy chứng nhận văn phòng
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 324    Lượt tải: 1

IV.20-Mẫu 5-Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 416    Lượt tải: 1

IV.21-Mẫu 6-Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 399    Lượt tải: 1

IV.22-Mẫu 7-Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 422    Lượt tải: 2

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ