SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024

[22/04/2024 07:24]

Căn cứ Công văn số 142/LHHVN ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024.

Thực hiện Công văn số 1052/VPUB-KGVX ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).

Giải thưởng nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân biết để tham gia Giải thưởng hoặc thực hiện các hoạt động phù hợp giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Quý cơ quan, đơn vị quản lý biết và tham gia Giải thưởng.

Công văn số 142/LHHVN

Công văn số 480/SKHCN-QLCN

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài