SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập huấn quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp huyện
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức lớp tập huấn "Quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ"

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ,

Để tạo điều kiện cho các quận, huyện trao đổi và thống nhất một số vấn đề về công tác quản lý và triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ; Sở KH&CN thành phố tổ chức lớp tập huấn: “Quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ”.

Thời gian: 13g30 ngày 01 tháng 4 năm 2011.

Địa điểm: Hội trường Sở KH&CN thành phố (số 2 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Thành phần: các Trung tâm, Viện, Trường, Liên hiệp các Hội KH&KT, lãnh đạo và chuyên viên quản lý KH&CN các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng UBND quận/huyện thuộc thành phố; Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN thành phố; chủ nhiệm các đề tài, dự án KH&CN quận/huyện thuộc thành phố.

          Sở KH&CN thành phố kính mời Quý đại biểu đến tham dự và đóng góp ý kiến tại lớp tập huấn trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: chị Trịnh Thị Ngọc Duyên - 0919007768;

           Email: nduyen83@gmail.com

File đính kèm
859_CV moi du tap huan.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ