SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu “NHA KHOA Ninh Kiều BSCKII Nguyễn Thụy Bảo Trân”

[18/08/2020 15:29]

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng số 4-0349146 bảo hộ nhãn hiệu RATPELLET cho chủ nhãn hiệu Nguyễn Thụy Bảo Trân theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 387 tập B – Quyển 3 tháng 6/2020.

Mô tả nhãn hiệu:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0349146

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 28/4/2020

- Thời hạn hiệu lực: 22/9/2027

- Số đơn: 4-2017-30513

- Ngày nộp đơn: 22/9/2017

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 44 Khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: 9/2 Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 

IP VIETNAM (vtvanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ